Tuesday, May 24, 2016

ШАТОТО – шато Копса
От новокаменната епоха датират най-старите следи от живот, открити в долината на Копса (Карлово).
На мястото на днешната Карловска община през различните епохи са възниквали, процъфтявали и загивали, без да оставят ясни следи в историята, селища и крепости. В периодите на римското владичество се развива мащабно строителство на пътища, пътни съоръжения, крепости в цялата Карловска долина. Северно от Карлово е минавало трасето на Подбалканския римски път, свързващ Черноморието със Сердика. За охрана на този път са били построени много крепости /кале/, които продължават да изпълнява функциите си и през ХІІ – ХІV в. Средище на долината бил укрепеният град Копса (Копсис). След смъртта на Георги Тертер ІІ в 1322 г. градовете от Сливен до Копсис станали владение на Войсил, който образувал княжество под върховенството на Византия. Главен град на княжеството станал Копса, в по-късен етап подбалканските земи на Копса са присъединили към българското царство.

Вина от Долината на Розите, носещи заряда на Траките
България – земя на древните Траки
Изкуството на правене на вино ни е завещано от древните траки. Издигайки в култ бога Дионис, те отглеждали лозя и усвоили майсторството на правене на свещения елексир.

Нов дух – вдъхновени от историята на тези земи и заряда на Розовата долина, фамилната традиция се продължава и днес. Следвайки основното правило, че доброто вино става единствено от грозде от добре гледано лозе, през 1998 г. собственикът на Шато КОПСА - Минко Минков започва изкупуването на лозя и незасети земи за обединение на стари лозови
масиви с идея, да бъдат засети с нови лози. Изградена и оборудвана е база за винопроизводство в гр. Клисура. А през 2008г винарна изба Копса притежава шато, издигащо се на хълм сред лозята, където, в естествени условия под земята, е избата за отлежаване.

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2009 by Fuzion Ltd.